ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง

 
www.banklueng.go.th©2022
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง 26 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา